Bli medlem

Alla är välkomna att bli medlemmar i Rallyklassikerna.

För att bli medlem sätter du in medlemsavgiften på Postgiro 1410478-0

ANGE:

Namn
Adress
Telefon
Ev. e-postadress

Medlemsavgift är för närvarande 450 kr/år för enskild medlem och för familj kostar det 550 kr/år.

Medlemskort skickas ut till dig som är medlem. Kortet är endast giltigt med godkänt datummärke.