Protokoll årsmöte 2016

Klicka här för att läsa protokollet från årsmötet!