Protokoll från senaste styrelsemötet ute nu

Kolla in det här!