Motion 1 – 2015

Motion till Rallyklassikernas Årsmöte 2015-10-16.

Tiden mogen för föreningen att ta ytterligare ett steg att utveckla föreningen.

Rallyklassikerna startade med att köra bilar upp till och med tidsepok F (t.o.m -1965) vilket benämns Klassiska Cupen.

Sedan en tid har föreningen även släppt in tidsperioderna G1 till I (1966-1981) vilka benämns Historiska Cupen.

Nu är steget moget för föreningen att även öppna upp för tidsepoken J1 till J2 (1982-1990) vilket skulle kunna benämnas Moderna Cupen.

Bilar som ingår i tidsepoken 1982-1990 är s.k Grupp N och Grupp A bilar tvåhjulsdrivna och fyrhjulsdrivna.

Klassindelning är upp till två liter och över två liter.

Argument för att släppa in ytterligare en tidsepok är att risken finns att de riktigt gamla bilarna blir färre och färre. Inte bara bilarna blir äldre även de aktiva blir äldre.

Om man släpper in ”nyare” bilar så öppnar man även för yngre aktiva att komma in i den historiska motorsporten.

Om föreningsstämman inte avser att bifalla motionen så skulle att andra alternativ vara att i vart fall släppa in J1 o J2 bilar att få delta i den nyinstiftade Sprint o Back cupen.

Köping 2015-09-30

Göran Huggare

Medlem i Rallyklassikerna