Motion 3 – 2015

Motion till Föreningen Rallyklassikernas årsmöte den 2015-10-16

Styrelsen föreslår att nio deltävlingar genomförs 2016, tre vinter, tre vår och tre höst.  För att uppmuntra till deltagande i alla tre perioderna föreslås följande poängberäkning:

Den som åker alla nio tävlingarna kan maximalt köra in 6×8 poäng (6 tävlingar räknas) + 9×2 (start-målpoäng) + 8 extra poäng i sista tävlingen = 74 poäng.

Den som står över vintertävlingarna kan maximalt få 5×8 (5 tävlingar räknas) + 6×2 (start-målpoäng) + 8 extra i sista tävlingen = 60 poäng

/ STYRELSEN RALLYKLASSIKERNA