Regularity

I denna tävlingsform gäller det att köra sträckorna med  en av arrangören angiven medelhastighet, oftast 50 km/h. Medelhastigheten kan vara lägre och anpassad till vägförhållanden. Hemliga tidkontroller förekommer. Det gäller således att hela tiden hålla den angivna medelhastigheten och om man på grund av vägförhållanden kommit efter i tid att snarast  möjligt köra in den förlorade tiden. Om man vid tidkontrollerna ligger före eller efter i tid mot den uträknade idealtiden, blir man prickbelastad. Det handlar alltså om en precisionstävling, inte en ren hastighetstävling.
I bilsportens barndom och långt in på sextiotalet förekom tävlingsformer där precision, orientering och hastighet premierades i olika grad. De populära OT och T-tävlingarna under svensk rallysports storhetstid är bra exempel. Regularity följer upp denna rallytradition.
Tävlingsformen lockar också många utövare, som av olika anledningar inte tilltalas av vanliga fullfartsrallyn, med sina ofta mödosamt renoverade klassiker.

Klassiska bilar – sportvagnar, rallyreplikor och andra – är vanligast, men reglementet i Sverige och många andra länder tillåter även andra biltyper. Det är upp till varje arrangör att här sätta sina avgränsningar.

Regularitytävlingar är lätta att arrangera, i samband med rallytävlingar eller som fristående arrangemang. I det förra fallet följer man rallytävlingens bana, i det senare fallet, som körs på icke avlysta vägar kan även orienteringssträckor och manöverprov förekomma. Regularity körs alltid på vägtyper, och med svårighetsgrader, som är väl anpassade till de bilar som används.
Det är lätt att prova regularity. Licens kan lösas på plats och alla personbilar utan brukandebegränsning kan användas. Bilen ska ha en förbandskudde eller motsvarande, samt två varningstrianglar. I övrigt ställs inga krav på utrustningen.

Varvloppet.Regularity.7